ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาลงทะเบียนวันที่ 8 พ.ย. 2561 มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ ครูภิญโญ  ขียา


ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ขยายเวลาลงทะเบียนในวันที่ 8 พ.ย. 2561


กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายวิชาเพิ่มเติมได้
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 2561 (ระบบปิดสมัครในวันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 16.00 น.)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักเรียน  ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ     

     ครูภิญโญ ขียา    (ห้องกิจการนักเรียน อาคาร อบจ.)        
     ครูพีระพงษ์  ปรีดาชม   
(ห้องคอมพิวเตอร์)
    ครูปฏิภาณ  สุตระ   
(ห้องพักครู สังคมศึกษา ชั้น7)
    ครูนพวรรณ  มัยลิขิตมงคล   
(ห้องพักครู ภาษาไทย ชั้น8) 

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร