ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนผิดวิชาหรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนวิชา  ติดต่อขอลงทะเบียนย้ายวิชาเรียนได้ ถึง วันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 2562 เท่านั้น 
มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ ครูภิญโญ  ขียา (ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาคาร อบจ.)


ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 23 พ.ค. 2562

61117810_312348223012661_462988644056039424_n.jpg

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายวิชาเพิ่มเติมได้
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้ใน วันที่ 23 พ.ค. 2562  เวลา 13.20 -18.00 น. เท่านั้น
(ระบบปิดสมัครในวันที่ 
23 พ.ค. 2562 เวลา 18.00 น.)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักเรียน  ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ     

     ครูภิญโญ ขียา    (ห้องกิจการนักเรียน อาคาร อบจ.)        
     ครูพีระพงษ์  ปรีดาชม   
(ห้องคอมพิวเตอร์)
    ครูปฏิภาณ  สุตระ   
(ห้องพักครู สังคมศึกษา ชั้น7)
    ครูนพวรรณ  มัยลิขิตมงคล   
(ห้องพักครู ภาษาไทย ชั้น8) 

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร