ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนผิดวิชาหรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนวิชา  ติดต่อขอลงทะเบียนย้ายวิชาเรียนได้ ถึง วันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 2563 เท่านั้น 


ข่าวอื่นๆ